Wiardi Beckmanstraat 475
3762 GN, Soest
Telefoonnummer
035 - 601 06 07
klaarwater@swos.nl
www.swos-klaarwater.nl
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Wie zijn wij?

Anja van Vliet, sociaalwerker. Sociaalwerkers zijn in dienst 
van de SWOS.                         
Zij adviseert het bestuur van het Ontmoetingscentrum en
begeleiden de vrijwilligers.
Door hen worden activiteiten georganiseerd en gestimuleerd.
Zij is ook een aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de
bezoekers van OC Klaarwater.
Aanwezig:
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag  van 9.00 tot 12.00 uur
en van 13.00 - 14.30 uur

Bestuur:

Secretariaat: Vacature
Penningmeester: Vacature
Bestuurslid: Rineke Hurenkamp

Het bestuur, dat ook uit vrijwilligers bestaat, houdt zich bezig met alles wat met het centrum
samenhangt: van vrijwilligersbeleid, tot activiteiten en cursusprogramma's, publiciteit,
voorwaardenscheppende zaken en een breed scala aan beheertaken.