Wiardi Beckmanstraat 475
3762 GN, Soest
Telefoonnummer
035 - 601 06 07
klaarwater@swos.nl
www.swos-klaarwater.nl
Algemeen

Ik zou de SWOS niet willen missen

Menu

Algemene richtlijnen vrijwilligers SWOS

De vrijwilliger biedt de cliënt praktisch dienstverlening: begeleiding, ondersteuning, informatie of advies maar de cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes

De vrijwilliger staat open voor, en gaat respectvol om met de diversiteit aan normen en waakt voor discriminatie t.a.v. ras, geslacht, seksuele geaardheid of levensovertuiging.

De cliënt staat centraal; de vrijwilliger voert zijn/haar taak uit maar houdt daarnaast ogen en oren open voor andere vragen of problemen van de cliënt. de sociale aspecten zijn zeker zo belangrijk.

De vrijwilliger houdt de hulpverleningsrelatie helder en zuiver; hij/zij bewaakt zijn/haar eigen grenzen en mogelijkheden. De vrijwilliger geeft zijn/haar bezorgdheid over de cliënt t.a.v. verwaarlozing, somberheid, verwardheid of agressie door aan het Meldpunt Signalering SWOS (tel: 035 60 23 681, van 8.30 tot 13.30 uur). de oudenadviseur of ouderenadviseur eenzaamheid gaat in dat geval op huisbezoek bij de cliënt.

De vrijwilliger bewaakt de privacy van de cliënt; hij/zij spreekt niet met derden over vertrouwelijke informatie en betrekt de cliënt altijd bij de te nemen beslissingen.
De vrijwilliger verwijdert alle digitale correspondentie binnen 1 week na afspraak met de cliënt van zijn/haar computer en leegt de prullenbak.
De vrijwilliger vernietigt alle papieren informatie in de papierversnipperaar binnen 1 maand na de afspraak met de cliënt.
Er blijven geen vertrouwelijke persoonsgegevens bij de vrijwilliger thuis achter.
Mocht per abuis persoonsgegevens verloren raken dat moet dit gemeld worden als een data-lek bij het Meldpunt Signalering SWOS.
Ter bescherming van de eigen privacy en de privacy van collega-vrijwillig(st)ers waakt de vrijwillig(st)er over het verstrekken van haar eigen (of van collega-vrijwilligers) persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoonnummer, e.d. aan de cliënt (anoniembellen via mobiel eenmalig #31# telefoonnummer.

De vrijwilliger neemt van de cliënt geen geld of andere geschenken aan, uitgezonderd kleine, in het sociale verkeer, gebruikelijke attenties. Onontkoombare verkregen gelden worden afgedragen aan de SWOS.

Bij meningsverschillen of conflicten tussen de vrijwillig(st)er en cliënt zal de SWOS een bemiddelende rol vervullen; indien noodzakelijk wordt de ouderenadviseur, of de ouderenadviseur eenzaamheid of directeur SWOS, voor bemiddeling ingeschakeld.

De vrijwilliger wordt uitgenodigd voor deelname aan regelmatig overleg resp. de vergaderingen, cursussen, workshops van de betreffende groep(en). 

versie februari 2019